Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet pensioencommunicatie (34.008)

-
34008

Wet pensioencommunicatie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 31 maart 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren