Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 17 maart 2015
1.
Uitstel algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij

Brief van de staatssecretaris van EZ van 13 maart 2015 in reactie op brief van 11 maart 2015 (verslag schriftelijk overleg 33979, L)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZ van 13 maart 2015 opnieuw te agenderen nadat meer duidelijkheid bestaat over de uitkomst van een mogelijk debat in de Tweede Kamer over het in die brief behandelde onderwerp.

2.
Monitoring Kritische Stoffen (MKS) na opheffing PBO

Brief van de staatssecretaris van EZ van 9 maart 2015 in reactie op brief van 30 januari 2015 (verslag schriftelijk overleg 33910, J)

De commissie besluit op 31 maart 2015 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

3.
C EK, Z

Brief van de minister van Economische Zaken over de voorgenomen verstatelijking van Verispect B.V.; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Koning (PvdA). Een conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4.
Rondvraag

Het lid Koning (PvdA) merkt op dat op dinsdagmiddag 17 maart 2015 de eerste bijeenkomst plaatsvindt van de politieke voorbereidingsgroep voor de interparlementaire conferentie over het thema Energie (met binnen dat thema aandacht voor circulaire economie, inclusief enige aspecten van innovatie) en dat mogelijk voorstellen uit deze bijeenkomst (per e-mail) aan de leden van de betrokken commissies zullen worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer