Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 17 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C)

-
C EK, Z

Brief van de minister van Economische Zaken over de voorgenomen verstatelijking van Verispect B.V.; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

Inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Koning (PvdA). Een conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer