Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 17 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)

-
Uitstel algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij

Brief van de staatssecretaris van EZ van 13 maart 2015 in reactie op brief van 11 maart 2015 (verslag schriftelijk overleg 33979, L)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZ van 13 maart 2015 opnieuw te agenderen nadat meer duidelijkheid bestaat over de uitkomst van een mogelijk debat in de Tweede Kamer over het in die brief behandelde onderwerp.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer