Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet tegengaan huwelijksdwang (33.488)

-
33816 / 33488 / 33316, C

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 13 maart 2015 in reactie op de vraag van de commissie naar het beoogde tijdpad voor de beantwoording van de voorlopige verslagen inzake een drietal wetsvoorstellen voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren