Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 24 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (33.847)

-
T01963

Toezegging Betrekken gereputeerde generatieonderzoekers door DNB bij generatie-evenwichtstoets op premiebesluiten van pensioenfondsen (33.610 / 33.847)

De commissie besluit de status van toezegging T01963 aan te merken als voldaan.

-
T01964

Toezegging Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen (33.610 / 33.847)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 maart 2015 (33847, K) voor kennisgeving aan en wijzigt de categorie van de toezegging in legisprudentie. De toezegging blijft openstaand (doorlopend)


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren