Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 maart 2015
1.
33970

Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 201.

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

2.
34016 (R2036)

Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 28 april 2015.

3.
33308

Wet auteurscontractenrecht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), PvdA (Beuving), CDA (Lokin-Sassen), SP (Gerkens), D66 (Scholten) en SGP (Holdijk).

4.
33712

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen en Van Oosten Strafbaarstelling van acquisitiefraude

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), PvdA (Beuving), SP (Ruers)en D66 (Scholten).
De fracties van CDA en SGP sluiten zich aan bij de inbreng van de D66-fractie.

5.
33882

Aanscherping maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), PvdA (Beuving), CDA (Van Bijsterveld), SP (Quik-Schuijt), D66 (De Graaf) en GroenLinks (Strik).
De SGP-fractie sluit zich aan bij de inbreng van de CDA-fractie.

6.
Rondvraag

Op voorstel van het lid Ter Horst (PvdA) besluit de commissie in een brief gericht aan de minister van Veiligheid en Justitie te informeren naar het beoogde tijdpad van de novelle die strekt tot wijziging van het aangehouden wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding seksbranche (Kamerstukken 32211 en 33885).

Op voorstel van het lid Ter Horst (PvdA) laat de commissie ambtelijk informeren op welke termijn de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp (33662) kan worden verwacht, nu de commissie graag zou zien dat de behandeling van dit wetsvoorstel vóór de Kamerwisseling wordt afgerond.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren