Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet auteurscontractenrecht (33.308)

- 33308

Wet auteurscontractenrecht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler), PvdA (Beuving), CDA (Lokin-Sassen), SP (Gerkens), D66 (Scholten) en SGP (Holdijk).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren