Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Gesthuizen en Van Oosten Strafbaarstelling van acquisitiefraude (33.712)

-
33712

Initiatiefvoorstel-Gesthuizen en Van Oosten Strafbaarstelling van acquisitiefraude

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Swagerman), PvdA (Beuving), SP (Ruers)en D66 (Scholten).
De fracties van CDA en SGP sluiten zich aan bij de inbreng van de D66-fractie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren