Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (34.016 (R2036))

-
34016 (R2036)

Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 28 april 2015.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren