Korte aantekeningen vergadering commissies Veiligheid en Justitie (V&J) en Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 24 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)

-
Nabeschouwing mondeling overleg over dataretentie

De commissie houdt een korte nabeschouwing over het mondeling overleg dat op 17 maart 2015 is gehouden met de tijdelijke minister van Veiligheid en Justitie, de heer Blok, over de gevoerde correspondentie inzake ongeldigheid van de richtlijn dataretentie (2006/24/EG) en de gevolgen voor de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren