Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (33.873 (R2026))

-
33873

Goedkeuring tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 7 april 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman