Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 31 maart 2015
1.
34058

Wet windenergie op zee

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 april 2015.

2.
Monitoring Kritische Stoffen (MKS) na opheffing PBO

Brief van de staatssecretaris van EZ van 9 maart 2015 in reactie op brief van 30 januari 2015 (verslag schriftelijk overleg 33910, J)

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Schaap (VVD). Een conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3.
Nationaal actieplan gereglementeerde beroepen

Brief - met bijlage - van de minister van Economische Zaken van 23 maart 2015 (24036, A)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Voorhang algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij

Brief van de staatssecretaris van EZ van 29 maart 2015 (Kamerstukken 1/2, 33979, N/73)

De commissie overweegt over het voorgehangen ontwerpbesluit binnen de voorhangtermijn een plenair debat te houden op de voet van artikel 73 van het Reglement van Orde. Zij wenst de beslissing daarover mede te laten afhangen van de (wijze van) behandeling van het ontwerpbesluit door de Tweede Kamer.
De commissie verzoekt de staf haar te informeren over de (voorgenomen) behandeling van dit onderwerp in de Tweede Kamer. Tevens vraagt zij de staf alvast na te gaan wanneer de staatssecretaris beschikbaar is voor een eventueel plenair debat.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer