Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)

-
Voorhang algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij

Brief van de staatssecretaris van EZ van 29 maart 2015 (Kamerstukken 1/2, 33979, N/73)

De commissie overweegt over het voorgehangen ontwerpbesluit binnen de voorhangtermijn een plenair debat te houden op de voet van artikel 73 van het Reglement van Orde. Zij wenst de beslissing daarover mede te laten afhangen van de (wijze van) behandeling van het ontwerpbesluit door de Tweede Kamer.
De commissie verzoekt de staf haar te informeren over de (voorgenomen) behandeling van dit onderwerp in de Tweede Kamer. Tevens vraagt zij de staf alvast na te gaan wanneer de staatssecretaris beschikbaar is voor een eventueel plenair debat.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer