Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 31 maart 2015
1.
34026

Overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 7 april 2015.

2.
34130

Invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 14 april 2015 te houden.

3.
34031

Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 14 april 2015 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman