Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)

- 34031

Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 14 april 2015 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman