Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 31 maart 2015




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school (34.130)

-
34130

Invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 14 april 2015 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman