Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 31 maart 2015
1.
34073

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 april 2015.

2.
34083

Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 21 april 2015. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke voorbereiding streeft de commissie ernaar het wetsvoorstel op 19 mei 2015 plenair te behandelen.

3.
34008

Wet pensioencommunicatie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Postema) en CDA (Hoekstra).

4.
34108

Wet aanpak schijnconstructies

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt, uiterlijk donderdagochtend 2 april a.s. geleverd door de fracties van VVD (Kneppers), PvdA (Sent), CDA (Terpstra), SP (Elzinga), D66 (Backer) en GroenLinks (Strik).

Om het wetsvoorstel in een breder perspectief te kunnen plaatsen, besluit de commissie de minister van SZW uit te nodigen voor een mondeling overleg. Een conceptbrief hierover wordt volgende week geagendeerd. De commissie beschikt graag over de antwoorden voor het mondelinge overleg.

5.
Interparlementaire voorzittersconferentie (22-23 februari 2015)

Mondelinge terugkoppeling door de vice-voorzitter van de commissie

De commissie neemt kennis van het verslag van de conferentie.

6.
Mondelinge terugkoppeling planningsoverleg met de minister en staatssecretaris van SZW

De voorzitter van de commissie licht het gesprek kort toe.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren