Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet pensioencommunicatie (34.008)

-
34008

Wet pensioencommunicatie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Postema) en CDA (Hoekstra).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren