Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 31 maart 2015




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verruiming fouilleerbevoegdheden (33.112)

-
34013

Onderzoek in lichaam

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren