Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Onderzoek in lichaam (34.013)

-
34013

Onderzoek in lichaam

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren