Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 7 april 2015
1.
33239

Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 maart 2015 inzake uitstel toezeggingen (33239 / CII, J). Zij wenst de minister per brief haar zeer ernstige teleurstelling mede te delen over het uitstel van de notitie over aanstellingswijze en positie van de burgemeester.

2.
T01721

Toezegging Hoofdstuk 7 Grondwet (CII)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 maart 2015 inzake uitstel toezeggingen (33239 / CII, J) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01721 blijft open staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman