Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 april 2015
1.
33873

Goedkeuring Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie overweegt de schriftelijke behandeling van dit wetsvoorstel achterwege te laten teneinde het wetsvoorstel nog plenair te behandelen voor de Kamerwisseling, bij voorkeur op 28 april 2015.

2.
LIII COSAC, 31 mei - 2 juni 2015 te Riga

De commissie besluit om per e-mail te inventariseren welk lid, naast de commissievoorzitter, plaats zal nemen in de Kamerdelegatie voor de LIII plenaire COSAC-bijeenkomst te Riga.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman