Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 7 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)

-
Voorhang algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij

Brief van de staatssecretaris van EZ van 29 maart 2015 (Kamerstukken 1/2, 33979, N/73 en O/76)

De commissie besluit de staatssecretaris een brief te sturen over de behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit. Een conceptbrief zal per mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer