Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 april 2015
1.
33949

Initiatiefvoorstel-Agnes Mulder en Nijboer Wet toezicht kredietunies

De commissie brengt eindverslag onder voorbehoud uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 21 of 28 april 2015. De commissievoorzitter zal namens alle fracties het woord voeren.

2.
33961

Vervanging sanctiemechanisme van de Wet houdbare overheidsfinanciën door een correctiemechanisme

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PvdA (Postema).

3.
33713

Wet compartimenteringsreserve

De commissie besluit dat het wetsvoorstel afgedaan kan worden als hamerstuk.

4.
34000 IX, B

Halfjaarlijks rappel toezeggingen

De commissie neemt kennis van de reactie van de minister van Financiën van 20 maart 2015 op het halfjaarlijks rappel toezeggingen (34000 IX, B). De commissie stemt in met de ambtelijke voorstellen inzake de status van de toezeggingen en de te hanteren deadlines. De toezeggingen T01407, T01457, T01579, T01654, T01725, T01864, T01952 en T01956 worden als voldaan aangemerkt, en de toezeggingen T01528 en T01580 worden als deels voldaan aangemerkt. De commissie zal de minister per brief informeren over haar besluiten.

5.
Voorbereiding artikel 13 conferentie tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap 2016

Bij afwezigheid van enkele kandidaten voor de politieke voorbereidingsgroep van de artikel 13 conferentie tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap in de eerste helft van 2016 mandateert de commissie de voorzitter om de definitieve samenstelling te bepalen.

6.
Rondvraag

Op verzoek van de heer Reuten (SP) laat de commissie ambtelijk informeren op welke termijn een reactie verwacht kan worden op haar brief van 5 maart 2015 aan de staatssecretaris van Financiën over de raming van effecten van belasting- en inkomenspolitiek aan de hand van de lastendruk in het kader van het Belastingplan 2015 (34002) en op haar brief van 13 maart 2015 aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met nadere vragen over de Nederlandse vermogensverdeling in het kader van het Belastingplan 2014 (33752).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren