Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet houdbare overheidsfinanciën (33.416)

-
33961

Vervanging sanctiemechanisme van de Wet houdbare overheidsfinanciën door een correctiemechanisme

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PvdA (Postema).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren