Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 april 2015
1.
34108

Wet aanpak schijnconstructies

De commissie besluit de minister van SZW op 28 april 2015 uit te nodigen voor een mondeling overleg. De uitnodigingsbrief wordt deze week verstuurd. De leden van de CDA-fractie sluiten zich aan bij de inbreng van het lid Kneppers (VVD). De overige fracties melden voor woensdag 8 april, 16.00 uur, of ze zich al dan niet willen aansluiten.
Het voorlopige verslag m.b.t. het wetsvoorstel wordt, met enkele kleine wijzigingen, vastgesteld.

2.
34083

Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

De commissie handhaaft, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke voorbereiding, de datum van 19 mei 2015 voor plenaire behandeling. De griffie gaat na of het voorstel, afhankelijk van de Kameragenda, zo vroeg mogelijk geagendeerd kan worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren