Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (33.290)

-
34083

Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

De commissie handhaaft, onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke voorbereiding, de datum van 19 mei 2015 voor plenaire behandeling. De griffie gaat na of het voorstel, afhankelijk van de Kameragenda, zo vroeg mogelijk geagendeerd kan worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren