Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 april 2015
1.
32402

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De commissie besluit op 28 april 2015 inbreng te leveren voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen stelt zij voor het wetsvoorstel op 30 juni 2015 plenair te behandelen.

2.
Visie curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s.(33253, E)

Verslag mondeling overleg 10 maart 2015 (33253/29247, Q)

Naar aanleiding van het mondeling overleg besluit de commissie nadere vragen te stellen. Inbreng voor een conceptbrief wordt, uiterlijk vrijdag 10 april a.s., geleverd door het lid Flierman (CDA). De conceptbrief wordt 14 april ter vaststelling geagendeerd.

3.
Kabinetsreactie rapport commissie Borstlap en evaluatie Wet marktordening gezondheidszorg en NZa

Brief van de minister van VWS van 2 april 2015 (25268)

De commissie neemt de brief van 2 april 2015 voor kennisgeving aan.

4.
Mededelingen en informatie

Het programma van de deskundigenbijeenkomst Cliƫntenrechten en stand van zaken zorginfrastructuur (13 april 2015) en de bijbehorende startnotitie zijn vastgesteld en verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer