Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 14 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verantwoorde groei melkveehouderij (33.979)

-
Rondvraag

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken van 10 april 2015 inzake de looptijd van de voorhangtermijn van het voorgehangen ontwerpbesluit grondgebonden groei melkveehouderij (verslag schriftelijk overleg 33979, P).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer