Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 april 2015
1.
34130

Invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn), CDA (De Vries-Leggedoor) en GroenLinks (Ganzevoort).

2.
34031

Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn, mede namens de fractie van D66), CDA (Van Bijsterveld) en SP (Gerkens).

3.
T01972

Toezegging Witte vlekken in de basisinfrastructuur (33.750 VIII)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 april 2015 inzake advies Raad voor Cultuur (34000 VIII, F) wenst het lid Ganzevoort (GroenLinks) vragen te stellen. De staf stelt een conceptbrief op en laat deze circuleren, met een reactietermijn tot vrijdagochtend. De toezegging blijft in afwachting van de reactie van de minister op het advies van de Raad voor Cultuur op deels voldaan staan.

4.
Toezeggingen Wet studievoorschot hoger onderwijs

Wet studievoorschot hoger onderwijs

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april 2015 inzake derde kennismeting studievoorschot (34035, K) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beslist ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen als volgt:

- T02056: de toezegging is voldaan;
- T02057: de toezegging is voldaan;
- T02060: de toezegging is deels voldaan, in afwachting van de brief aan de bachelorstudenten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman