Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)

-
34031

Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn, mede namens de fractie van D66), CDA (Van Bijsterveld) en SP (Gerkens).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman