Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoering Verdrag Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (34.039)

-
Rondvraag

Op verzoek van het lid De Boer (GroenLinks) laat de commissie ambtelijk informeren wanneer de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van wetsvoorstel 34039 ter uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) naar verwachting wordt afgerond.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren