Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 april 2015
1.
Visie curatieve zorg in krimpregio's en motie-Flierman c.s.(33253, E)

Verslag mondeling overleg 10 maart 2015 (33253/29247, Q)

De conceptbrief naar aanleiding van het mondeling overleg zal door het lid Flierman (CDA) worden aangevuld. De brief zal niet namens de leden van de VVD-fractie worden verstuurd.

2.
Mededelingen en informatie

Naar aanleiding van de deskundigenbijeenkomst over wetsvoorstel 33509 (Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) besluit de commissie de regering - voorafgaand aan de inbreng voor het nader voorlopig verslag op 28 april 2015 - schriftelijk een vraag voor te leggen over de regeldruk.

3.
Rondvraag

Het lid Bruijn (VVD) vraagt aandacht voor de aan de Tweede Kamer aangeboden eindrapporten bestpractices physician assistant en verpleegkundig specialist 2012-2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer