Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 21 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met de Republiek Moldaviƫ (34.114)

-
34114

Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met de Republiek Moldaviƫ

De commissies besluiten het voorbereidend onderzoek te houden op 28 april 2015.


De griffier voor deze vergadering,
Christward Gradenwitz