Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 april 2015
1.
34049

Uitvoeringswet verordening bankentoezicht

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel te kunnen afdoen als hamerstuk.

2.
34003

Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bröcker), PvdA (Sent), CDA (Essers) en SP (Reuten).
De commissie besluit om de vraag van de CDA-fractie om te reageren op een drietal binnengekomen brieven (van de VNG, de Unie van Waterschappen en de NVRD) inzake het wetsvoorstel te stellen namens de gehele commissie.

3.
E150005

Groenboek; het opbouwen van een kapitaalmarktenunie

Geen van de fracties geeft aan behoefte te hebben aan schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie over het groenboek over de kapitaalmarktunie.

4.
Rondvraag

In reactie op een vraag van het lid Postema (PvdA) geeft de commissievoorzitter, die namens de commissie het woord zal voeren bij de plenaire behandeling op 28 april a.s. van het initiatiefwetsvoorstel toezicht kredietunies (33949), aan vóór komend weekend zijn inbreng aan de commissieleden voor te leggen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren