Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Agnes Mulder en Nijboer Wet toezicht kredietunies (33.949)

-
Rondvraag

In reactie op een vraag van het lid Postema (PvdA) geeft de commissievoorzitter, die namens de commissie het woord zal voeren bij de plenaire behandeling op 28 april a.s. van het initiatiefwetsvoorstel toezicht kredietunies (33949), aan vóór komend weekend zijn inbreng aan de commissieleden voor te leggen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren