Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (34.003)

-
34003

Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bröcker), PvdA (Sent), CDA (Essers) en SP (Reuten).
De commissie besluit om de vraag van de CDA-fractie om te reageren op een drietal binnengekomen brieven (van de VNG, de Unie van Waterschappen en de NVRD) inzake het wetsvoorstel te stellen namens de gehele commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren