Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (33.841)

-
Toezegging T01997 - Aanpak ouderenmishandeling

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van VWS van 13 april 2015 (28345/33841, A en bijlagen)

De commissie neemt kennis van de brief van 13 april 2015. In afwachting van het vervolg op het Actieplan Ouderen in veilige handen wordt de toezegging als deels voldaan geregistreerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer