Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 28 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met de Republiek Moldaviƫ (34.114)

-
34114

Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met de Republiek Moldaviƫ

De commissies besluiten wetsvoorstellen 34114, 34115 en 34116 gezamenlijk te behandelen. Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door het lid Tiny Kox (SP) en het lid Van der Linden (CDA).


De griffier voor deze vergadering,
Christward Gradenwitz