Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 28 april 2015
1.
34075

Samenvoeging gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging grens met de gemeente Weesp

De commissie wenst verslag uit te brengen en daarin een vraag te stellen over de uitvoering van de motie-Bruins Slot (34075, nr. 12). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van deze vraag acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire afhandeling op 26 mei 2015.

2.
T01721

Toezegging Hoofdstuk 7 Grondwet (CII)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 april 2015 inzake beschouwing Hoofdstuk 7 van de Grondwet (CII, J) wordt aangehouden tot 19 mei 2015.

3.
T01804

Toezegging Rol van de Eerste Kamer in het formatieproces (33.750)

De brief van de minister van Algemene Zaken van 21 april 2015 inzake deze toezegging (34000 III, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie laat de toezegging open staan in afwachting van de ontwikkelingen rondom de nog in te stellen staatscommissie. Zij suggereert dat deze staatscommissie zich ook buigt over de betrokkenheid van de Eerste Kamer bij de kabinetsformatie.

4.
T01688

Toezegging Instrument voor ondersteuning lokale politieke partijen (32.752)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 april 2015 inzake toezegging T01688 (32752, L) wenst de commissie nader met de minister in overleg te treden. De staf stelt een conceptbrief op. Deze circuleert via de mail, met een reactietermijn tot 1 mei 2015, 12:00 uur.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman