Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 april 2015
1.
34031

Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 19 mei 2015. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de daarin gestelde vragen - uiterlijk vrijdag 22 mei 2015, 16:00 uur - acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 26 mei 2015.

2.
34130

Invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de veiligheid op school

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door het lid Ganzevoort (GroenLinks).

3.
T01764

Toezegging Experiment promotiestudenten (33.519)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 april 2015 inzake vragen naar aanleiding van de voorhang van het ontwerp-Besluit experiment promotieonderwijs (33519, K) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman