Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33.519)

-
T01764

Toezegging Experiment promotiestudenten (33.519)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 april 2015 inzake vragen naar aanleiding van de voorhang van het ontwerp-Besluit experiment promotieonderwijs (33519, K) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman