Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)

- 34031

Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 19 mei 2015. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de daarin gestelde vragen - uiterlijk vrijdag 22 mei 2015, 16:00 uur - acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 26 mei 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman