Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet pensioencommunicatie (34.008)

-
34008

Wet pensioencommunicatie

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren