Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 april 2015
1.
33.775

Wijziging van de Warenwet en de Warenwet BES

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2.
33.683

Verbetering wanbetalersmaatregelen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3.
32402

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Martens), SP (Slagter-Roukema) en D66 (Scholten).

4.
33509

Cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Dupuis), PvdA (Ter Horst), CDA (Franken), PVV (Frijters-Klijnen), SP (Slagter-Roukema), D66 (Scholten) en GroenLinks (Ganzevoort).

De plenaire behandeling van het voorstel is, onder voorbehoud van adequate en tijdige (uiterlijk vrijdag 15 mei 2015) beantwoording, voorzien voor 26 mei 2015. De regering is verzocht om in de nadere memorie van antwoord ook in te gaan op de commissiebrief van 20 april 2015.

5.
T02036 - Voortgang hervorming langdurige zorg (HLZ)

Brief - met zes bijlagen - van de staatssecretaris van VWS van 21 april 2015 (33891, P)

De commissie neemt kennis van de brief van 21 april 2015; de toezegging wordt als deels voldaan geregistreerd.

6.
Rondvraag

- Het lid Ganzevoort (GroenLinks) brengt de brief van de staatssecretaris van VWS van 24 maart 2015 in reactie op brief van commissie van 25 februari 2015 (verslag schriftelijk overleg 25657, A) in herinnering.
- De commissie is benieuwd naar de voortgang van wetsvoorstel Zvw-pgb.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer