Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verbetering wanbetalersmaatregelen (33.683)

- 33.683

Verbetering wanbetalersmaatregelen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer