Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 28 april 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Warenwet en de Warenwet BES (33.775)

-
33.775

Wijziging van de Warenwet en de Warenwet BES

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer