Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 19 mei 2015
1. E150003

Commissiemededeling: Een wereldwijd partnerschap voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling na 2015

De commissie besluit op 16 juni 2015 inbreng te leveren voor een schriftelijk overleg met de regering.

2. E150008

Commissiemededeling: De Europese veiligheidsagenda

De commissie besluit de mededeling, gelet op de inhoud, door te geleiden naar de commissies V&J en I&A/JBZ.

3. 29521

Brief inzake verlenging Nederlandse bijdrage EUTM Somaliƫ; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit de plenaire vergadering voor te stellen om de brief inzake de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan EUTM Somaliƫ (39521, N) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz