Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 19 mei 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Georgiƫ (34.115)

-
34115

Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Georgiƫ

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk plenair te behandelen op een nader vast te stellen datum.


De griffier voor deze vergadering,
Christward Gradenwitz